You Are Viewing

Image processing


Systemy lokacyjne

Jest wiele sposobów na określenie położenia obiektów m.in. GPS, Radiolokalizacja, system dalmierzy czy kompas. Nasz zespół doszedł do wniosku, że najefektywniejszym sposobem orientacji w przestrzeni jest analizowanie otoczenia obiektu w czasie rzeczywistym i na bazie tego określanie jego położenia. Mechanizm rozpoznawania obrazu i orientacji w przestrzeni trójwymiarowej jest zaczerpnięty z samej natury. U ssaków naczelnych jak i większości drapieżników występuje „widzenie stereoskopowe” –dwoje oczu umieszczone na głowie obok siebie i skierowane w tym samym kierunku (nie zawsze w tym samym, jednak B-DROID wykorzystuje właśnie ten model widzenia).

Mechanizm widzenia stereoskopowego (binokularnego) polega na analizowaniu przez mózg otrzymywanych obrazów z obydwu oczu. Ze względu na umiejscowienie oczu w pewnej odległości od siebie, ten sam przedmiot na obrazie z lewego oka jest nieco przesunięty (w tej samej osi, w której rozmieszczone są oczy) na obrazie widzianym przez oko prawe (Aby to sprawdzić wystarczy, patrząc na swój palec, zamykać raz prawe raz lewe oko).
rys10
rys11

Istnieje zależność pomiędzy odległością tego przedmiotu na obrazach z obydwu oczu a odległością tego przedmiotu od obserwatora. Dzięki tej zależność mózg za pomocą instynktu i na bazie wyuczonych zachowań buduje mapę przestrzenną by orientować się w terenie .

rys12

W systemie B-DROID mechanizm tworzenia map trójwymiarowych jest jak najbardziej podobny. Jedyną różnicą jaka jest to organy – zamiast oczu – kamery, mózg jest zastąpiony komputerem i układem sterowania zaś role instynktu i doświadczenia pełni matematyka.

They’re helping us

3DMaster 3DMaster

Contact us

Send a message

Informacje kontaktowe

Wyślij wiadomość