You Are Viewing

Przetwarzanie obrazu


Systemy lokacyjne

Jest wiele sposobów na określenie położenia obiektów m.in. GPS, Radiolokalizacja, system dalmierzy czy kompas. Nasz zespół doszedł do wniosku, że najefektywniejszym sposobem orientacji w przestrzeni jest analizowanie otoczenia obiektu w czasie rzeczywistym i na bazie tego określanie jego położenia. Mechanizm rozpoznawania obrazu i orientacji w przestrzeni trójwymiarowej jest zaczerpnięty z samej natury. U ssaków naczelnych jak i większości drapieżników występuje „widzenie stereoskopowe” –dwoje oczu umieszczone na głowie obok siebie i skierowane w tym samym kierunku (nie zawsze w tym samym, jednak B-DROID wykorzystuje właśnie ten model widzenia).

Mechanizm widzenia stereoskopowego (binokularnego) polega na analizowaniu przez mózg otrzymywanych obrazów z obydwu oczu. Ze względu na umiejscowienie oczu w pewnej odległości od siebie, ten sam przedmiot na obrazie z lewego oka jest nieco przesunięty (w tej samej osi, w której rozmieszczone są oczy) na obrazie widzianym przez oko prawe (Aby to sprawdzić wystarczy, patrząc na swój palec, zamykać raz prawe raz lewe oko).

polaczonePowyżej widać, w jaki sposób różnią się pozycje kwiatu względem środków obrazów. Zdjęcia zostały zrobione z przesunięciem równym 50 mm czyli mniej więcej to tyle co u dorosłego człowieka. Lewe zdjęcie odpowiada lewemu oku, prawe prawemu.

Istnieje zależność pomiędzy odległością tego przedmiotu na obrazach z obydwu oczu a odległością tego przedmiotu od obserwatora. Dzięki tej zależność mózg za pomocą instynktu i na bazie wyuczonych zachowań buduje mapę przestrzenną by orientować się w terenie .

rys12Zestawiliśmy obydwa zdjęcia razem, aby pokazać różnicę w przesunięciu przedmiotów w zależności od ich odległości od obserwującego. Zauważ, że im bliżej obserwatora przedmiot się znajduje, tym większa różnica. Czy czegoś Ci nie przypomina to zdjęcie?

W systemie B-DROID mechanizm tworzenia map trójwymiarowych jest jak najbardziej podobny. Jedyną różnicą jaka jest to organy – zamiast oczu – kamery, mózg jest zastąpiony komputerem i układem sterowania zaś role instynktu i doświadczenia pełni matematyka.

Pomagają nam

3DMaster            3DMaster

Informacje kontaktowe

Wyślij wiadomość